Анкетування

Анкета 2

ЦІЛІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОПП

Анкета 3

Анонімне анкетування щодо якості викладання дисциплін освітньої програми на кафедрах

Anonymous questionnaire on the quality of teaching disciplines of the educational program at the departments